Hopp til innholdet

REGLER FOR UTLEIE AV FRIVILLIGHUSET

Leieformål

Frivillighuset leies ut til arrangementer, møter, lukkede selskap som bursdager, jubileum, dåp, konfirmasjon, firmafester osv.
Leietaker må være over 25 år og leietaker må selv være tilstede under hele leieperioden.

Salg av alkohol er ikke tillatt

Betaling

Betaling for private skjer via Vipps ved utlevering av nøkkel hvis ikke annet er avtalt.
Firmaer og frivillige organisasjoner kan få tilsendt faktura.

Kjøkken

Vårt kjøkken ligger i ungdomslokalene. Her finner man industrioppvaskmaskin med 180 sekundersprogram, kaffekokere og servise til 120 personer.

Opprydding

Lokalene skal være ferdig ryddet innen avtalt tid med utleier. Ved utleie fredag eller lørdag så skal lokalet være ryddet før kl. 11:00 dagen etter selskapet. Er det ikke annen utleie den helgen kan man avtale et senere tidspunkt med utleier uten ekstra kostnad.

Ved leie Torsdag og søndag skal lokalet være ferdig ryddet innen kl. 20.00 samme dag.
Lokalet skal forlates i ryddet stand og innen angitt tidsfrist .

Sjekkliste for rydding av lokalene
1)
2)
3)

Erstatningsplikt
Utleier er ikke ansvarlig for leietakers/deltakers eiendeler/rekvisita. Leietaker er erstatningspliktig for skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr. Det skal straks melde fra om slike skader.

Avbestilling
Avbestilling mindre enn 30 dager før utleie kreves kr. 1 500,- i kompensasjon.
Ved avbestilling mindre enn en uke i forveien faktureres leietaker for hele beløpet som er avtalt.

Kansellering av utleie fra Frivillighuset eller dobbeltbookinger
Frivillighuset er ikke økonomisk ansvarlig hvis vi må kansellere utleie eller at det har forekommet en dobbeltbooking.