Hopp til innholdet

LOKALER OG PRISER FOR FRIVILLIGHUSET

I FRIVILLIGHUSET LEIER VI UT STORSALEN MED TOALETTER OG HC-TOALETT.
DET ER PLASS TIL 120 MENNESKER I STORSALEN INKLUDERT BORD OG STOLER.
VI HAR I TILLEGG EN AV GAMLEBYENS MEST FANTASTISKE BAKGÅRDER.

HOVEDKJØKKENET PÅ HUSET ER UNDER UTBEDRING.
ET ENKLERE KJØKKEN MED KAFFEMASKIN, SERVISE TIL 120 OG KJØLEMULIGHET ER TILGJENGELIG.

MERK! FRIVILLIGE ORGANISASJONER KAN TA KONTAKT FOR LEIE AV PEISESTUA OG UNGDOMSLOKALENE.
SEND INN FORESPØRSEL GJENNOM Å TRYKKE PÅ LEIEFORESPØRSEL OPPE I MENYEN.

MERK! ALDERSGRENSE FOR LEIE AV VÅRE LOKALER ER 25 ÅR

PRISER OG TIDER STORSALEN – 2022

Leie hverdag (mandag-torsdag)
Leie dagtid hverdag 11:00 – 16:00 = 3.000 kr
Leie kveldstid hverdag 17:00 – 22:00 = 3.000 kr

Leie helg (fredag-søndag)
Leie fra 17:00 fredag – 11:00 lørdag = 4.500 kr
Leie fra 13:00 lørdag – 11:00 søndag = 5.500 kr
Leie fra 13:00 søndag – 20:00 søndag = 3000 kr
Leie hel helg fra fredag 17:00 – søndag 13:00 = 8500 kr

LES VÅRE REGLER FOR LEIE